Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lunni Oy

Rautatienkatu 26 d 16

15110 Lahti

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Piia Aaltonen

Rautatienkatu 26 d 16

15110 Lahti

piia@lunni.fi

puh. +358445400200

 

Rekisterin nimi

Lunni Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri (yritys ja niiden yhteyshenkilöt).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, markkinoinnin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä tutkimustoimintaan.
 • Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen osoitetiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt
 • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
 • asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Lunni Oy:n asiakkaista, liideistä, uutiskirjeen tilaajista sekä mahdollisesti yleisesti saatavilla olevista internet lähteistä, työkaluista,  julkisista tai yksityisistä rekistereistä tai rekisteröidyltä itseltään hänen täyttäessä verkkosivuston lomakkeen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lunni Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin sisältämät tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän salasanoin suojattuun sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Lunni Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietoja koskevan asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi asetuksen mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta, asiakassuhteen loppumisen vuoksi, uutiskirjeen tilaamisen loppumisen vuoksi tai kun asiallista asiayhteyttä ei enää ole.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 

Lunni.fi kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia eli vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Edellä mainittujen käyttäjäseurannan ohjelmistojen lisäksi Lunni.fi sivustolla voi olla käytössä muitakin käyttäjäseurannan ohjelmistoja. Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics, kuten rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt, esimerkiksi:

– vierailijan IP-osoite

– vierailun ajankohta

– selatut sivut ja sivujen katseluajat

– vierailijan selain

-täytetyt lomakkeet

-sivusto, jolta rekisteröity on saapunut Lunni Oy:n verkkosivulle

Google Analyticsin keräämiä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa kävijää tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Ohjelmistoja voidaan käyttää esimerkiksi määriteltyjen käyttäytymissääntöjen mukaan personoidun sisällön esittämiseen tai hiiren liikkeiden tunnistamiseen Lunni.fi sivustolla.

Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografia-tiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää Googlen oman lisäosan avulla, löydät sen tästä linkistä

{{ sentHeading }}

{{ sentParagraph }}

{{ closeBtn }}

{{ topMessage }}

{{ supportTicketTopMessage }}

{{ supportTicketTopDescription }}

{{ fileAttachmentLabel }}
{{ fileAttachment }}
{{ closeBtn }}