Mobiili­sovellusten hyödyt asiakkuuden­hallinnassa ja myynnin johtamisessa

Mobiililaitteiden ja –sovellusten markkinoiden ennennäkemättömän nopean kasvun ansiosta yritykset ovat alkaneet nähdä mobiiliteknologian mahdollisuudet myös liike-elämässä.

Aberdeen Groupin tutkimuksen mukaan yrityksillä suurin yksittäinen syy mobiili CRM:n käyttöönotolle on tarve reaaliaikaisten myyntipäätösten tekemiselle. Toisin sanoen tärkeimpänä tekijänä pidettiin myyntiprosessin nopeuttamista mahdollistamalla myynnin aktiviteettien hoitaminen ja tiedon saatavuus myös toimiston ulkopuolella.
mobiili CRM:n avulla asiakastiedosta pystytään tekemään reaaliaikaisempaa ja sitä kautta tarkempaa. Mobiilisovelluksen ja pilvipalvelun yhteistoiminnalla myynnin aktiviteettien hoitamista pystytään automatisoimaan, jolloin niiden johtaminen ja seuranta helpottuvat, vaatien vähemmän myyntijohdon aikaa.

Yhteenveto mobiili CRM:n hyödyistä

 • Asiakastiedon ajantasaisuus
 • Tietojen tarkkuus
 • Tuki myyjälle myyntitilanteessa
 • Myynnin johtamisen tehostaminen
 • Myyntiprosessin nopeutuminen
 • Myyjän työn tehostaminen
 • Järjestelmän käytön helpompi omaksuminen
 • Parempi kommunikaatio myynnin johdon ja tuen kanssa sekä myyntitiimin kesken
Mobiili-CRM palvelut tuovat paljon lisäarvoa yrityksille, joilla on liikkuvia myyjiä.

On tärkeää, että myynnin kirjaukset tehdään heti siellä missä tieto syntyy, ettei kirjaaminen unohdu tai siinä tapahdu muistinvaraisuudesta johtuvia virheitä.

41% tiedosta jää nykyisten järjestelmien ulkopuolelle

Keskimäärin 41% myyjien käsittelemästä asiakastiedosta jää nykyisten järjestelmien ulkopuolelle - yksin myyjän tiedoksi. Tieto on yrityksen omaisuutta ja tärkeä pääoma.

41%
Järjestelmien ulkopuolelle jäävän tiedon osuus on yrityksissä hyvin merkittävä. Näin suuri tietomäärä sisältää liiketoiminnan kannalta rahanarvoista tietoa, joka olisi jatkohyödyntämisen kannalta tärkeää saada talteen järjestelmiin.

20% liideistä hukkuu

Puuttuvista kirjauksista johtuen keskimäärin 20% myyjän tietoon tulleista liideistä hukkuu kokonaan.

Vastaus kertoo ongelmasta yritysten asiakastiedon hallinnassa. Hukkuvilla liideillä on arvo, joka voidaan myös laskea. Menetyksen suuruus saadaan käyttämällä liidien kokonaismäärää, hit-ratea sekä kaupan keskimääräistä arvoa.
80% vastaajista oli sitä mieltä että asiakastietojen kirjaamisen aste paranisi melko paljon tai erittäin paljon, mikäli myyjillä olisi mahdollisuus kirjata tietoja mobiilisovelluksella.

Kyselyn toinen osio koski asiakkuudenhallintaa ja asiakassuhteiden hoitamista.

Vastaajilta kysyttiin onko heidän yrityksillään olemassa määriteltyjä sääntöjä erilaisten asiakkuuksien hoitamiselle, asiakkuudenhoito­malleja tai myyntistrategiaan kirjattuja periaatteita.

Ongelma: Kuinka saada myyjät sitoutumaan asiakkuusien hoitoon johdon asettamalla tavalla? Olisiko apua jos mobiilisovellus ehdottaisi myyjälle oikea-aikaisesti mihin asiakkaaseen tulee olla yhteydessä?

Asiakkuuden­hoitosäännöt ovat käytössä 69%:lla vastanneista yrityksistä

Vastanneista 69%:lla on olemassa määriteltyjä sääntöjä erilaisten asiakkuuksien hoitamiseksi.

69%

Mobiili parantaa asiakkuuksien hoitoa

97% vastaajista arvioi, että mobiilisovelluksen hyödyntäminen parantaisi asiakkuuden hoidon sääntöjen noudattamista tai ajankäytön kohdentamista.

97%
Yksi tutkimuksen tavoitteista oli selvittää, kuinka paljon aikaa myyntijohtajat käyttävät myynnin suunnitteluun vs. ohjaamiseen.

Aktiviteettien ohjaaminen vie yli 30% myyntijohtajan ajasta

Mobiilisovelluksella voidaan tehostaa myyjien ohjausta sekä seurantaa ja vapauttaa myyntijohtajan aikaa muihin tehtäviin.

30%
Mobiilisovelluksella voidaan tehostaa myyntijohtajan työskentelyä ja vapauttaa aikaa muihin tehtäviin.

Mobiilisovellus tehostaa aktiviteettien ohjaamista 26%

Mobiilisovelluksen hyödyntämisellä koettiin saavutettavan merkittävää ajansäästöä myyjien ohjaamisessa.

Ratkaisut, jotka vähentävät esimerkiksi myynnin organisointiin ja rutiinien ohjaamiseen kuluvaa aikaa mahdollistavat suuremman panostuksen suunnitteluun ja sitä kautta myynnin kehittämiseen.

Mobiili lisää myyjien asiakastyöhön käytettävissä olevaa aikaa

Eniten aikaa säästivät asiakaspuheluiden soittamisen ja kirjaamisen helpottaminen sovelluksella sekä myyjän oman myyntityön hallinnan ja suunnittelun tehostuminen


19,4%
Myyjien ajansäästön oli 19,4% Eli lähes yksi kokonainen päivä esim. 40h työviikosta!

Mobiilisovellus säästää aikaa puheluiden kirjauksissa 33,7%

Asiakaskontaktoinnin helpottaminen ja puheluiden kirjaamiseen käytetyn ajan säästö arvioitiin erittäin merkittäväksi mobiilisovelluksella, jossa tärkeiden puheluiden muistiinpanot; tekstimuistiot, sanelumuistiot ja puheluäänitteet tallennetaan digitaalisesti ja lähes automaattisesti yrityksen CRM järjestelmään.

33,7%

Ajansäästö myyjien oman myyntityöskentelyn hallinnassa 25,7%

Suurin säästö kokonaistyöaikaan nähden mobiilisovelluksella joka yhdistää myyjän todo-listan & kalenterin yhdeksi aina ajantasalla olevaksi kokonaisuudeksi sekä ehdottaa myyjälle oikeita kontakteja yhtiön asiakkuudenhallinnan periaatteet huomioiden.

25,7%

Ajansäästö asiakastietojen etsimisessä ja kirjaamisessa 29,6%

Yleisessä asiakastiedon hallinnassa nähtiin myös mahdollisuuksia merkittävään ajansäästöön mobiilisovelluksella joka helpottaa CRM tiedon käyttämistä tien päällä sekä helpottaa myyntipuheluiden muistamista ja soittamista.

29,6%
Ajankäyttö eriteltynä

Käytetty työaika:

Tässä osiossa selvitettiin myyjien ajankäyttöä kolmella eri osa-alueella: asiakaspuheluiden kirjaukset, oman myyntit­yöskentelyn hallinta, asiakastietojen etsintä ja kirjaaminen sekä mobiilin hyöty­potentiaali näillä osa-alueilla
 • Asiakaspuheluiden kirjaukset 17.9
  %
 • Oman myyntityöskentelyn hallinta 27
  %
 • Asiakastietojen etsiminen ja kirjaaminen 15.9
  %
Kaiken kaikkiaan myyjien päivittäisten toimintojen tehostamisessa nähdään siis huomattavan paljon potentiaalia. Oikeanlaisilla työkaluilla on mahdollisuus säästää aikaa sekä tehostaa toimintaa merkittävästi myynnin kasvattamiseksi.
Pyydä mobiili CRM demo Kokeile ilmaiseksi Tuote-esittely
X

Kiitos mielenkiinnosta!

Otamme pian yhteyttä.